Data

2006-01-01

Embargo

Título da revista

ISSN da revista

Título do Volume

Editora

Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto
Idioma