Data

2018

Embargo

Título da revista

ISSN da revista

Título do Volume

Editora

Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Idioma