Data
2018
Embargo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Idioma