Data
2022
Embargo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Universitat Autónoma de Barcelona
Idioma