Data

2016-06

Embargo

Título da revista

ISSN da revista

Título do Volume

Editora

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)
Idioma