Data
2016-06
Embargo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)
Idioma