Data

2016

Embargo

Título da revista

ISSN da revista

Título do Volume

Editora

Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic; Collegi d’Arquitectes de Catalunya
Idioma