Data
2016
Embargo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic; Collegi d’Arquitectes de Catalunya
Idioma