Data
2014
Embargo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Imprenta Provincial de la Diputación de Cáceres
Idioma