Data
2018-06
Embargo
Título da revista
ISSN da revista
Título do Volume
Editora
Editorial Universitat Politècnica de València
Idioma